Lungundersökningar

Andfåddhet, långvarig hosta och andra andningsproblem är vanliga symptom på olika lungsjukdomar man kan naturligtvis också bero på andra saker.

Har du besvär från luftvägarna och söker din läkare kan han vid behov remittera dig för vidare utredning till en speciell lungundersökning eller för läkarbesök hos en lungspecialist.

På vår lungmottagning arbetar lungläkare med lång erfarenhet. Här utreds och behandlas bronkit, KOL, astma och andra lungsjukdomar, som till exempel sarkoidos, lungfibros etc.

Undersökningar som kan bli aktuella är t ex spirometri och blodgas.Undersökningarna nedan, t ex spirometri, omfattas av vårt vårdavtal med Stockholms läns landsting om tjänster inom klinisk fysiologi och du betalar endast gällande patientavgift.

Till toppen av sidan