Snark- och sömnmottagning

Sömnstörningar och sömnproblem av olika slag drabbar väldigt många människor. Ofta är sömnproblemen inte så långvariga och går över av sig själva. Kvarstår sömnbesvären under längre tid kan man behöva söka hjälp för adekvat behandling.

Snarkning drabbar minst lika många människor och betraktas som en sjukdom om det också innefattar andningsuppehåll under sömnen (märks oftast inte av den drabbade) och effekter av störd sömn.

Till Aleris Fysiologlab sömnklinik kan du söka hjälp för besvär som exempelvis:

  • SömnapnésyndromSnarkning och andningsuppehåll under sömnen.
  • Restless Legs Syndrome – Klåda och obehag i benen kvällar och nätter vilket kan störa sömnen.
  • Insomni– svårt att somna eller frekventa uppvakningar under natten.
  • Hypersomni – Kvarstående kraftig sömnighet på dagen trots adekvat sömntid och sömnkvalitet under natten.
  • Parasomni – beteenden under sömnen som stör dig eller din omgivning.
  • Dygnsrytmförskjutningar – svårigheter att sova under rätt tid på dygnet.

Här kan du se vilka undersökningar som kan bli aktuella.

Så kommer du till oss

Remiss behövs från husläkare eller annan läkare. Vi har avtal med Stockholms läns landsting och landstinget patientavgifter gäller. 

Aleris välkomnar även patienter från landsting utanför Stockholms län. Förutsättningarna är dock olika inom landstingen, en del landsting kräver betalningsförbindelse. Ta gärna kontakt med ditt hemlandsting för information om vad som gäller just dig.

Här kan du se våra aktuella väntetider till sömnmottagningen.

På 1177, under fliken "omdömen och fakta", hittar du övriga aktuella väntetider >>

Kontaktuppgifter för utredning av sömnbesvär, snarkning och sömnapné:

E-post: somnklinik@aleris.se
Tel: 08-128 695 00

Till toppen av sidan