Snark- och sömnmottagning

Sömnstörningar och sömnproblem av olika slag drabbar väldigt många människor. Ofta är sömnproblemen inte så långvariga och går över av sig själva. Kvarstår sömnbesvären under längre tid kan man behöva söka hjälp för adekvat behandling.

Nya nummer till Aleris Fysiologlab fr o m 2/7-2018
För att göra det ännu smidigare för våra kunder byter vi till ny telefonväxel med ett gemensamt telefonnummer och ett gemensamt faxnummer till Aleris Fysiologlabs enheter. Det nya numret gäller fr o m 2/7. Växel: 08-128 695 00. Fax: 08-128 695 10.

Snarkning drabbar minst lika många människor och betraktas som en sjukdom om det också innefattar andningsuppehåll under sömnen (märks oftast inte av den drabbade) och effekter av störd sömn.

Till Aleris Fysiologlab sömnklinik kan du söka hjälp för besvär som exempelvis:

  • SömnapnésyndromSnarkning och andningsuppehåll under sömnen.
  • Restless Legs Syndrome – Klåda och obehag i benen kvällar och nätter vilket kan störa sömnen.
  • Insomni– svårt att somna eller frekventa uppvakningar under natten.
  • Hypersomni – Kvarstående kraftig sömnighet på dagen trots adekvat sömntid och sömnkvalitet under natten.
  • Parasomni – beteenden under sömnen som stör dig eller din omgivning.
  • Dygnsrytmförskjutningar – svårigheter att sova under rätt tid på dygnet.

Här kan du se vilka undersökningar som kan bli aktuella.

För utredning går det bra att komma på remiss från husläkare eller annan läkare.

Aleris välkomnar även patienter från landsting utanför Stockholms län. Förutsättningarna är dock olika inom landstingen, en del landsting kräver betalningsförbindelse. Ta gärna kontakt med ditt hemlandsting för information om vad som gäller just dig.

Här kan du se våra aktuella väntetider till sömnmottagningen.

På 1177, under fliken "omdömen och fakta", hittar du övriga aktuella väntetider >>

Kontaktuppgifter för utredning av sömnbesvär, snarkning och sömnapné:

E-post: somnklinik@aleris.se
Tel: 08-123 195 00 eller 08-123 196 60
Fax: 08-679 53 62

Norra Europas största sömnklinik

Vår sömnklinik är norra Europas största i sitt slag och hos oss finns ett av Sveriges modernaste sömnlaboratorium för utredning av sömnstörningar och sömnproblem. 

Till toppen av sidan