Sömnundersökningar

Har du problem med t ex snarkning och andningsuppehåll och söker din läkare kan hen vid behov remittera dig för vidare utredning till en speciell sömnundersökning eller för läkarbesök hos en sömnspecialist.

Undersökningar som t ex sömnapnéregistrering och CPAP-utprovning omfattas av vårt vårdavtal med Stockholms läns landsting om tjänster inom klinisk fysiologi och du betalar endast gällande patientavgift. Remiss  behövs från husläkare eller annan läkare.

Till toppen av sidan