Sömnundersökningar

Har du problem med t ex snarkning och andningsuppehåll och söker din läkare kan hen vid behov remittera dig för vidare utredning till en speciell sömnundersökning eller för läkarbesök hos en sömnspecialist.

På vår Snark- och sömnmottgning kan du söka för snarkning och andra sömnproblem. Hos oss arbetar erfarna sömnspecialister.

Undersökningar som t ex sömnapnéregistrering och CPAP-utprovning omfattas av vårt vårdavtal med Stockholms läns landsting om tjänster inom klinisk fysiologi. 

Till toppen av sidan