Psykologverksamhet vid mag- tarmmottagningen

Man och kvinna - psykologen sabbatsberg aleris

Vi erbjuder KBT vid IBS (irritable bowel syndrome).

Den största patientgruppen är personer som lider av irritable bowel syndrome (IBS), ibland kallad colon irritabile eller irriterad tarm.

Symtom IBS

IBS präglas av återkommande episoder av smärta/obehag i buken i kombination med diarré eller förstoppning och drabbar ca 10-15% av befolkningen. Vanligt är också symtom som svullen mage, gaser, plötslig nödighet, känsla av otillräcklig tarmtömning m.m. Sjukdomen är ofarlig men skapar ofta hög grad av lidande hos de drabbade. IBS-patienter rapporterar ofta försämrad livskvalitet och betydligt högre sjukfrånvaro som personer utan IBS. En del personer upplever sig bli hjälpta av medicin eller förändrad kost, men många blir inte hjälpta och sjukdomen betraktas som kronisk.

KBT

Kognitiv beteendeterapi (KBT) vid IBS är en psykologisk behandling som har tagits fram av en forskargrupp vid Karolinska Institutet, i samarbete med Mag- tarmmottagningen. Behandlingen har i flera internationella studier visats vara effektiv vid IBS. KBT vid IBS förmedlad i grupp minskar patienternas magtarmsymtom med i snitt 41 % och ökar såväl patienternas livskvalitet som funktionsnivå.

Behandlingsfokus

Psykologgruppen på magtarmmottagningen erbjuder denna KBT-behandling. I KBT vid IBS fokuserar vi på de psykologiska mekanismer som kan påverka och förvärra IBS-besvär, nämligen

  1. ökad övervakning av magtarmsystemet
  2. oro och ångest kopplat till symtom och
  3. beteenden – sådant man börjat göra för att lindra symtom eller sådant man låter bli att göra för att det ger för mycket obehag, men som samtidigt innebär att livet begränsas.

Primärt behandlingsfokus är inte symtomreduktion utan ökad livskvalitet och minskade begränsningar till följd av magtarmsymtom.
Personer med andra funktionella magtarmbesvär (t.ex. funktionell dyspepsi) där ovanstående psykologiska mekanismer förvärrar besvären, kan i vissa fall också erbjudas KBT-behandling på vår mottagning.

Vid magtarmmottagningen arbetar idag tre legitimerade psykologer. IBS-patienter vid mottagningen erbjuds KBT, framför allt i grupp, men även individuellt när gruppbehandling inte är lämplig. Grupperna består av 5-7 patienter och pågår under 10 veckor. Resultaten av psykologverksamheten vid magtarmmottagningen har hittills varit mycket positiva och håller nu på att sammanställas i en forskningsartikel.

Vi som arbetar på psykologmottagningen:

Till toppen av sidan