För dig som lider av IBS

Kan kognitiv beteendeterapi (KBT) för IBS hjälpa dig?

 • Lider du av funktionella magtarmsymtom – IBS eller funktionell dyspepsi?
 • Gör magtarmproblemen att du undviker situationer i sådan grad att det påverkar din livskvalitet negativt eller skapar problem i vardagen?
 • Upplever du att magen styr i ditt liv?
 • Är du sjukskriven för, eller har hög sjukfrånvaro på grund av, magtarmproblem?
 • Är du rädd för vad andra ska tänka om dig om du använder offentliga toaletter?
 • Ställer du in middagar eller semestern för att magen krånglar?
 • Kontrollerar du menyn och tillgång till toalett innan du bokar en middag?
 • Undviker du att åka kommunalt, handla, besöka parken eller centrum på grund av magen?
 • Använder du vidbehovsmediciner i förebyggande syfte eller överdoserar du av rädsla för symtomen?
 • Går du på toaletten även om du inte är nödig, för säkerhets skull?
 • Vill du veta mer om dina funktionella magtarmproblem och hur du kan hantera dem så att de inte tar över ditt liv?

Om du känner igen dig och är villig att arbeta med att förändra dina vanor är du välkommen att söka KBT på Magtarmmottagningen. En förutsättning för att få komma på nybesök hos psykolog är att du har träffat en läkare som gjort bedömningen att det rör sig om IBS.

Vi tar inte emot egenanmälan utan du behöver kontakta din läkare för remiss.

När remissen inkommit kommer du att kallas till ett första besök hos någon av våra psykologer. Vid besöket tar vi ställning till om den KBT-behandling vi kan erbjuda lämpar sig för den problematik du söker för.

Behandlingen

 • Kognitiv beteendeterapi (KBT) vid IBS/funktionella magtarmstörningar
 • Ca 10 sessioner grupp eller individuellt
 • Hemuppgifter – mellan sessionerna får patienten träna på att, trots magtarmsymtom, göra sådant hon/han vanligtvis undviker pga. symtomen
 • Övergripande fokus på att öka patientens funktion och livskvalitet, mindre fokus på symtomreduktion

KBT innebär mycket arbete och en förutsättning för att kunna fullfölja behandlingen är att du kommer på avsatta tider och att du gör uppgifter mellan sessionerna.

Till toppen av sidan