Glaukomscreening

Glaukom, som ibland benämns som grön starr, är en sjukdom som oftast kommer smygandes och som kan orsaka permanenta skador på synnerven oberoende av ögontryckets nivå. Skador på synnerven påverkar synfältet negativt.

Om man har glaukom i den närmaste släkten så finns det en ökad risk att utveckla sjukdomen. Genom att upptäcka sjukdomen och sätta in behandling tidigt så kan man fördröja och motverka skador på synnerven.

Här kan du läsa mer om glaukom.

Hos Europakliniken erbjuder vi möjlighet till att göra en anpassad screeningsundersökning för att i ett tidigt skede kunna upptäcka eventuellt glaukom.

En screeningsundersökning innefattar:

  • Mätning av synskärpan
  • Synfältsundersökning
  • OCT-scanning av synnerven
  • Mätning av ögats tryck
  • Mätning av hornhinnans tjocklek

En glaukomscreening tar ca 60 minuter och är smärtfri. Undersökningen utförs av optiker eller ögonsjuksköterska. Resultatet granskas av ögonläkare som kontaktar dig och ger närmare besked om eventuell uppföljning. Ett besök för glaukomscreening kostar 1200kr och inkluderas inte i högkostnadsskyddet.

Varmt välkommen att beställa tid, för dina ögons skull.

Aleris Specialistvård Sabbatsberg
Olivecronas väg 1

Tel: 08-690 69 40

Telefontid mån- fre. kl. 08:00-15:00, lunchstängt kl. 12:00-13:00

 

Enlig landstigets ersättningsregler för ögonsjukvård så exkluderades rutinmässiga ögonhälsoundersökningar, såsom bl a glaukomscreening. På en privat mottagning kan vi däremot erbjuda den här typen av viktig screeningsundersökning för att kunna upptäcka glaukom i ett tidigt skede.

Till toppen av sidan