Komplettera gråstarroperation med speciallins

I samband med gråstarrsoperation kan du om du vill även korrigera dina synfel översynthet, närsynthet, astigmatism och åldersynhet med en Speciallins. Dessa linstyper måste individanpassas och är dyrare än en monofokal lins och du måste därför själv betala en mellanskillnad som inte täcks in av landstinget.

Multifokal (även kallad progressiv) lins i samband med gråstarrsoperation

Multifokal lins är ett samlingsnamn på olika linstyper av tex Trifokal lins och bifokal lins. Med multifokal intraokulär lins är målet att se bra på olika avstånd till exempel på långt håll, mellanavstånd och nära håll och på så sätt bli så fri som möjligt från glasögon i vardagen. 

Olika linsalternativ

Multifokal lins, Trifokal lins, korrigerar ditt synfel på både långt, mellanavstånd och nära håll. 

Torisk multifokal lins, Trifokal torisk, korrigerar ditt synfel på både långt, mellansavstånd och när håll samt även ditt brytningsfel, astigmatism.

Se tilläggspris för de olika linsalternativen.

Kan alla behandlas

En grundlig undersökning av ögat är nödvändig för att avgöra om behandling med multifokal lins passar just dig. Multifokal lins kan oftast inte användas vid annan allvarligare syn påverkande ögonsjukdom eller behandlingskrävande diabetes retinopati (kärlförändring i ögats näthinna).

Vi använder de senaste lins teknik inom multifokala linser så kallad Trifokala linser. Dessa linser ger bäst synskärpa på långt håll, mellanavstånd samt på läs avstånd. Trifokal lins till skillnad från tidigare bifokala linser ger dig ett förbättrat seende på avstånd, när du arbetar med dator, laga mat, samt när du läser och arbeta på nära håll. Bifokala linser som ger bra syn på långt och nära håll används inte längre.

Förväntat resultat vid operation av multifokal lins

Dessa speciallinser har begränsningar eftersom de inte kan efterlikna den naturliga linsens elasticitet och förmåga att ändra form. Patienter opererade mot ålderssynthet med eller utan astigmatism klarar sig oftast utan glasgögon. Du läser bäst på ett avstånd på ca 30-40 cm från ögat eftersom läsdelen i linsen är konstruerad för att fungera som bäst på detta avstånd. Vid läsning och annat närarbete är det viktigt med bra ljus. En del personer behöver svagare läsglas vid vissa tillfällen.  Mer information lämnas av din optiker i samband med ditt besök.

Optiska bieffekter av multifokal lins

En multifokal lins är en lins med flerstyrka. Man kan säga att två bilder visas för hjärnan samtidigt, den väljer den bild som den vill se. Det gör att synen kan upplevas som svagt beslöjad. Allt eftersom hjärnan vänjer sig vid den nya linsen avtar denna känsla.

Efter operationen kan du kan uppleva haloeffekter, ringar runt ljuskällor, i mörker. Detta är något som avtal under de första månaderna. I de flesta fall vänjer sig hjärnan gradvis vid haloeffekterna och "filtrerar bort" dom.

Efterbehandling vid behov

Några få patienter kan behöva en efterbehandling för att finjustera synen så den blir helt skarp. För några är en sådan efterbehandling planerad och för andra är den ett resultat av att det inte går att göra en hundraprocentig styrkeberäkning av ögat. En efterjustering kan göras med olika metoder och beror på omständigheterna. En eventuell efterbehandling ingår i priset för linsoperationen.

Tillvänjningsprocessen i hjärnan är i högsta grad individuell och det är därför väldigt svårt att ge exakta tidsangivelser för när allt kommer att fungera som det ska med just din syn efter en operation med multifokal lins.

Till toppen av sidan