OCT, Optical Coherence Tomography

OCT (Optical Coherence Tomography) är en ögonundersökning där man studerar näthinnans olika lager. OCT apparaten tar en tvärsnittsbild på näthinnan och därigenom kan man kartlägga näthinnans olika lager samt tjocklek. På så sätt kan man upptäcka och följa olika sjukdomar i gula fläcken samt på synnerven. OCT kan också användas för att avbilda hornhinnan.


Undersökning tar ca 5-10 minuter, inga särskilda förberedelser behövs. Ibland kan det behövas pupillvidgande droppar, ögonläkaren avgör ifall detta behövs. 

Till toppen av sidan