Information till andra vårdgivare

Vi verkar inom vårdvalet i Stockholm och bedriver mottagningsverksamhet och dagkirurgi där vi hanterar allt som är inkluderat i detta.

Exklusion

Det som inte inkluderas i vårdvalet är fonokirurgi, huvud- och halscancer, komplicerad öronkirurgi samt hypofys- och skallbaskirurgi.

Lokaler

Vi är helt lokaliserade till Sabbatsbergs sjukhusbyggnad i centrala Stockholm. Vi har möjlighet att utföra audiogram, rhinomanometri, röntgen och lab-provtagning på plats.

Remisser

Remisser kan skickas antingen som e-remiss via Take Care eller som pappersremiss med SLL:s internpost.

Hälsodeklarationer

Ni som vårdplanerar patienter direkt för operation hos oss finner våra hälsodeklarationer nedan. Viktigt att dessa fylls i och skickas till oss vilket måste ske med vanlig postgång då vi inte får hantera patientuppgifter via e-mail. 

Vi arbetar hela tiden med att förbättra oss och välkomnar därför all typ av återkoppling vi kan få från er med synpunkter på oss och vår verksamhet.

Användbara länkar:

Tinnitus vårdprogram_20111216.pdf

Viss: handläggning, Sömnapnesyndrom, obstruktivt OSAS

Viss: ÖNH-hörsel, Idiopatisk-perifer-facialispares

Viss: Barn och ungdomar, SASOSAS hos barn

Viss: Livskvalitetsinstrument, 2009.pdf

Allergicentrum Stockholm

Till toppen av sidan