Urologmottagning

Man vid vatten

Urologmottagningen vid Aleris Specialistvård Sabbatsberg hjälper kvinnor och män med sjukdomar och besvär i könsorganen och urinvägarna. Vi utreder och behandlar bland annat urininkontinens (svårt att hålla tätt), blod i urinen, prostatacancer, vattenkastningsbesvär, erektionsproblem och impotens. Vi har avtal med Stockholms läns landsting, landstingets patientavgifter och frikort gäller.

Aleris Specialistvård Sabbatsberg har en urologmottagning med en dagkirurgisk avdelning. Dagkirurgi innebär att du får lämna avdelningen samma dag som du opererar dig.

Vi utreder och behandlar kvinnor och män, från 15 års ålder (och barn under 15 med genomgången pubertet), med sjukdomar i urinvägarna och könsorganen. 


Vi utreder och behandlar bland annat:

 • inkontinens (svårt att hålla tätt) **
 • blod i urinen
 • blåstömningsbesvär*
 • erektionsproblem*
 • manlig sterilisering
 • prostatacancer
 • urinblåsecancer
 • prostataförstoring*
 • besvär eller förändringar i pungen

* Vänd dig i första hand till din husläkare för primärutredning.

** Vänd dig i första hand till din husläkare för primärutredning. När det gäller läckage hos kvinnor vid ansträngning vänder du dig till en uroterapeut, sjukgymnast eller gynekolog. 

På vår dagkirurgiska avdelning opererar vi bland annat:

 • förträngning i urinröret
 • stenar i urinblåsan
 • steriliseringar av män
 • trång förhud
 • tumörer i urinblåsan
 • vätskeansamlingar i pungen

Standardiserat vårdförlopp

Vi arbetar efter ”standardiserat vårdförlopp” inom bland annat prostatacancer och urinblåse- och urinvägscancer. Detta innebär att vid misstanke om cancer ska undersökningarna göras i en viss ordning och inom en viss tid oavsett vem du är eller var du bor. 

Uroterapeutisk mottagning

På denna mottagning utreder och behandlar kvinnor och män med urininkontinens, problem att tömma urinblåsan och trängningsproblematik (överaktiv blåsa). 

På mottagningen får du rådgivning och undervisning, som en grund till fortsatt behandling detta kan till exempel vara: blåsträning, akupunktur, bäckenbottenträning, självkateterisering med mera. Vi har stor kunskap inom hjälpmedel vid urinläckage och självkateterisering.

Vid första besöket kartlägger vi dina symtom för att se hur dina besvär inverkar på din livsföring. Syftet är att hitta en lösning på dina problem för att underlätta din vardag.
Läs mer om mottagningen här.

Hur kommer man till oss – behövs remiss?

Nej du behöver ingen remiss, men för att vi ska kunna bedöma vårdbehovet bättre och prioritera ditt ärende korrekt, är det en fördel om din husläkare eller annan läkare, skickar en remiss till vår urologmottagning.

Kontakta oss

Du kan nå oss på telefon eller via e-tjänsten 1177. Återbud kan lämnas dygnet runt på telefon eller via e-tjänsten 1177. Återbud skall lämnas senaste 24 timmar innan avtalad tid, uteblivet besök debiteras. 

Till toppen av sidan