Medicinsk behandlingsavdelning

vårblommor

Välkommen till Aleris Christinaklinikens avdelning för medicinsk behandling. Mottagningen är en poliklinisk behandlingsavdelning med inriktning mot cancerbehandling med cellgifter. Vi som arbetar här är ett team med lång erfarenhet av cancervård och vi har specialistkompetens inom cancervård och cytostatikabehandling (cellgiftsbehandling).

Till oss kan du komma för olika infusions- och injektionsbehandlingar. Vi utför även andra typer av behandlingar, till exempel:

  • Antibiotikainfusioner
  • Antikroppsbehandlingar
  • Bisfosfonatbehandlingar
  • Blodtransfusioner
  • Järninjektioner
  • Reumatologiska behandlingar

Vi eftersträvar att ge en individualiserad omvårdnad till alla våra patienter. Under behandlingsperioden träffar du samma vårdpersonal hela tiden, och du har alltid en egen kontaktsjuksköterska. Behandling ges i en rogivande miljö. Under behandlingen kan du koppla av med att lyssna på musik eller använda vårt wi-fi.

Till oss kommer man oftast via mottagningsbesök hos oss eller via annan vårdgivare. Stockholms läns landstings patientavgifter och frikort gäller.

Har du en privat sjukvårdsförsäkring kontaktar du ditt försäkringsbolag som bokar tid hos oss. Om du inte har en privat sjukvårdsförsäkring och vill betala själv, kontaktar du oss på mottagningen för mer information.

Till toppen av sidan