Hemteam

Hemteamet kommer hem till dig.

Ibland kan det vara lättare att uppnå uppsatta rehabiliteringsmål om man arbetar med insatser i hemmet istället för på mottagning. I sådana fall kommer vi hem till dig och tillsammans med våra olika yrkesgrupper kan vi nå bästa resultat. Vårt hemteam har en specialiserad kompetens och erfarenhet för just detta. De har också särskild utbildning i handledning av anhöriga och personal.

Till toppen av sidan