Neuroteam

Neuroteamet erbjuder rehabilitering i hemmet, dess närmiljö eller på mottagningen i Flemingsberg.

Patienten ska var ny- eller återinsjuknad i stroke eller patient med annan förvärvad hjärnskada eller neurologisk sjukdom som efter utredning inom slutenvården bedöms vara i behov av rehabilitering av neuroteam i direkt anslutning till utskrivning från slutenvården (inkl slutenvårdens öppna vårdverksamheter).

Vi som arbetar i neuroteamen i Flemingsberg är arbetsterapeuter, fysioterapeuter, logoped och kurator.

Strokepatienter kan kontakta neuroteamet vid upplevd försämring utan att ha varit inlagd på sjukhus. 

Patienten kan också erbjudas besök enskilt eller i grupp på mottagningen. 

Vi  tar emot patienter över 18 år.

Till toppen av sidan