Neuroteam

Det här kan vi göra för dig

Vi  tar emot patienter över 18 år. Patienten ska var ny- eller återinsjuknad i stroke eller patient med annan förvärvad hjärnskada eller neurologisk sjukdom som efter utredning inom slutenvården bedöms vara i behov av rehabilitering av neuroteam i direkt anslutning till utskrivning. Strokepatienter kan kontakta neuroteamet vid upplevd försämring utan att ha varit inlagd på sjukhus. Neuroteamet erbjuder rehabilitering i hemmet eller dess närmiljö. Patienten kan också erbjudas kompletterande insatser med enskilda besök eller gruppbesök på klinik.

Till toppen av sidan