Rehabilitering

Rehablitering

Vilken form av rehabilitering du får beror helt på din skada eller sjukdom. Genom rehabilitering får du träna dig för att i möjligaste mån återfå de förmågor du hade innan du blev sjuk eller skadad. Du kan också få lära dig att använda olika hjälpmedel för att kompensera förmågor som påverkats av sjukdomen eller skadan. Vid behov får du även hjälp med att söka bostadsanpassningsbidrag för en anpassning av hemmet.

Rehabilitering i primärvården

Aleris Rehab erbjuder rehabilitering i primärvården. Vi finns på tio olika mottagningar i Stockholms läns landsting och verkar inom vårdvalet för primärvårdsrehabilitering.

Hos oss träffar du arbetsterapeuter, dietister, kiropraktorer, logopeder, lymfterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter samt hemteam som erbjuder rehabilitering i hemmet och dess närmiljö. Har du drabbats av neurologisk sjukdom så har du möjlighet att träffa våra neuroteam.

Till toppen av sidan