Sjukgymnaster/fysioterapeuter

Sjukgymnast/fysioterapeut

Det är inte alltid lätt att veta hur man bäst tar hand om sin kropp när man t ex har ont i höften, nacken, ryggen eller axlarna. Våra sjukgymnaster/fysioterapeuter vid Aleris Rehab Hallunda vet hur de kan hjälpa dig att lindra smärta och behandla dina besvär. Vi har en bred kompetens och du är välkommen att kontakta oss oavsett ålder.

Sjukgymnastik/fysioterapi handlar om att träna upp rörelseförmågan och styrkan i kroppen igen efter exempelvis en olycka eller en sjukdom. Förutom träning så används en rad olika metoder i behandlingen för lindra och behandla tillstånd som exempelvis ont i knät, ryggen, nacken, höften eller axeln. 

Sjukgymnasterna/fysioterapeuterna  i Hallunda arbetar med:

 • bedömning, behandling och rådgivning vid kroppsrelaterade besvär
 • rehabilitering efter sjukdom, skada eller operation
 • smärtlindrande åtgärder
 • stresshantering
 • motoriska bedömningar/behandling av barn ( torticollis, skallasymmetri, försenad motorik)
 • hemrehabilitering

Sjukgymnastisk/fysioterapeutisk behandling kan bestå av:

 • information, rådgivning och handledning
 • manuell behandling (OMT, McKenzie)
 • olika typer av smärtbehandling (akupunktur, TENS, tejpning)
 • träning (balans, koordination, kondition, styrka)
 • beteendeförändring (motiverande samtal, KBT)
 • mindfulness
 • kroppskännedom och avspänning
 • utprovning av vissa hjälpmedel
 • stötvågsbehandling

Vi frågar dig om dina aktuella besvär. Vi undersöker och analyserar dina besvärsområden och vid behov testar vi din balans, koordination och kondition.

Till toppen av sidan