Rehabilitering

Rehablitering

Vilken form av rehabilitering du får beror helt på din skada eller sjukdom. Genom rehabilitering får du träna dig för att i möjligaste mån återfå de förmågor du hade innan du blev sjuk eller skadad.

Du kan också få lära dig att använda olika hjälpmedel för att kompensera förmågor som påverkats av sjukdomen eller skadan. Vid behov får du även hjälp med att söka bostadsanpassningsbidrag för en anpassning av hemmet.

Aleris Rehab erbjuder rehabilitering i primärvården. Vi finns på tio olika mottagningar i Stockholms läns landsting och verkar inom vårdvalet.

Till toppen av sidan