Aleris Barnvärket Stockholm

Aleris Barnvärket

Aleris Barnvärket hjälper familjer där samspelet behöver förbättras. Det individuella stödet stärker anknytningen, stärker föräldern i sin roll eller hjälper till med integrering i samhället.

Aleris Barnvärket verkar i barnets hemmiljö med både utredning och behandling. Vårt mål är att förstärka det goda i barn- föräldrarelationen och att undvika onödiga placeringar och därmed separationer mellan barn och deras föräldrar. Vi hjälper familjer med barn i alla åldrar upp till 16 år.

Vi arbetar för att stärka samspelet mellan barn och deras föräldrar så att barnet kan utveckla ett tryggt anknytningsmönster. Vårt arbete utgår hela tiden från barnets utvecklingsbehov och arbetar för att stärka relationer och samspel mellan barn, tonåringar och deras föräldrar.

Vi ger redskap för livet. Man kan se det som att vi tillhandahåller en verktygslåda med praktiska redskap, anpassade efter den specifika familjens individuella behov.

Våra insatser är kraftfulla, kvalificerade och heltäckande! 

Hjälper och utbildar familjer i det egna hemmet

Aleris Barnvärket vänder sig till familjer med barn i åldrarna 0-16 år. Vi arbetar med utökat föräldrastöd och kan vara behjälpliga i familjer där föräldrar brister i omsorgsförmåga samt där barn uppvisar eller riskerar psykosociala problem p.g.a. omsorgsbrist.

Vi arbetar även med föräldrar och barn som är i behov av stöd i anknytningsprocessen och då det finns risker för barnets hälsa och utveckling.

Unga gravida kvinnor med behov av föräldrautbildning och/eller psykosocial problematik och barn som är placerade i familjehem är exempel på andra målgrupper vi arbetar med.

Familjer som behöver få hjälp med att etablera/integrera i det svenska samhället.

Aleris Barnvärkets insatser

Insatsen kan ges utifrån tre olika uppdrag

1. Primärt familjepedagogiska insatser

2. Samspelsbehandling med eller utan kamera

3. Observationsuppdrag

Aleris Barnvärket erbjuder insatser såsom familje-/sampelsbehandling, familjepedagogiska insatser, BBIC anpassade observationer och utredningar. Vi erbjuder dessutom stöd till familjehem, introduktionsstöd till unga föräldrar samt övervakat umgänge.

I behandlings- och utredningarbetet använder vi oss av flera olika verktyg och metoder exempelvis Marte Meo, Barnorienterad familjeterapi. 

Familjebehandling, BBIC, anpassade observations- och utredningsuppdrag, övervakat umgänge, stöd till familjehem introduktionsstöd till unga föräldrar. Läs om våra insatser här

Verksamhetsområde- Stockholm med omnejd

Aleris Barnvärket verkar i Stockholm och närliggande kranskommuner. Vi arbetar även på uppdrag från enskilda initiativ.

Ansvarig

Irene Agrell är samordnare på Aleris Barnvärket i Stockholm.
Tel. +46 8 626 64 80
Epost: irene.agrell@aleris.se

Till toppen av sidan