Aleris Barnvärket Stockholm

Aleris Barnvärket

Aleris Barnvärket arbetar med spädbarn, barn, unga upp till 16 år och deras familjer där samspelet behöver förbättras. Insatserna syftar till att stärka föräldrars förmåga utifrån barns behov av utvecklingsstöd.

Aleris Barnvärket verkar i barnets hemmiljö med både utredning och behandling. Vårt mål är att förstärka det goda i barn- föräldrarelationen och att undvika onödiga placeringar och därmed separationer mellan barn och deras föräldrar.

Aleris Barnvärket erbjuder insatser såsom familje-/sampelsbehandling, familjepedagogiska insatser, BBIC anpassade observationer och utredningar. Vi erbjuder dessutom stöd till familjehem, introduktionsstöd till unga föräldrar samt övervakat umgänge.

I behandlings- och utredningarbetet använder vi oss av flera olika verktyg och metoder exempelvis Marte Meo, Barnorienterad familjeterapi . 

Insatser:

Familjebehandling, BBIC, anpassade observations- och utredningsuppdrag, övervakat umgänge, stöd till familjehem introduktionsstöd till unga föräldrar. Läs om våra insatser här

Verksamhetsområde- Stockholm med omnejd

Aleris Barnvärket verkar i Stockholm och närliggande kranskommuner. Vi arbetar även på uppdrag från enskilda initiativ.

Ansvarig

Irene Agrell är samordnare på Aleris Barnvärket i Stockholm.
Tel. +46 8 626 64 80
Epost: iren.agrell@aleris.se

Till toppen av sidan