Aleris Målet Råsunda

 • Inflyttningsklart

  Aleris Målet Råsunda har 12 möblerade och fullt utrustade lägenheter för ungar 17-25 år som behöver stöd i sitt boende.

  Vill du också bo på Aleris Målet Råsunda? Kontakta verksamhetschef Mikael von Bahr på 070-729 60 74 eller mikael.vonbahr@aleris.se

 • Rutinerade boendecoacher

  Tillsammans med våra ungdomscoacher får varje ung människa chans att hitta sammanhang och situationer där de känner sig delaktiga och kan utvecklas och växa utifrån sina egna förutsättningar.

  Vill du också bo på Aleris Målet Råsunda? Kontakta verksamhetschef Mikael von Bahr på 070-729 60 74 eller mikael.vonbahr@aleris.se.

 • Målet är att den unga ska utvecklas

  Aleris Målet hjälper unga och vuxna att komma vidare i sina liv, det har vi gjort framgångsrikt sedan 1998. Målet Råsunda öppnade i början av 2016.

  Vill du också bo på Aleris Målet Råsunda? Kontakta verksamhetschef Mikael von Bahr på 070-729 60 74 eller mikael.vonbahr@aleris.se.

 • Nytt och fräscht i hjärtat av Solna

  I början av 2016 öppnade Aleris Målet Råsunda, nybyggda lägenheter för unga som behöver stöd i sitt boende och i sin vardag.

  Vill du också bo på Aleris Målet Råsunda? Kontakta verksamhetschef Mikael von Bahr på 070-729 60 74 eller mikael.vonbahr@aleris.se.

Aleris Målet Råsunda vänder sig till unga i åldern 17-25 år. Vi arbetar med flickor och pojkar som har svårt att förändra sin situation på egen hand. Boendet lämpar sig även väl för utsluss från PUT-boenden, kriminalvård och behandlingshem.

Stöd för unga

Vi finns till för unga tjejer och killar, i första hand i åldrarna 17 till 25, år som behöver stöttning och hjälp i sin livssituation.Vår verksamhetsidé är att i öppenvård och på hemmaplan erbjuda ett realistiskt alternativ till institutionsvård. 

Vi ser möjligheterna

Varje människa är expert på sitt liv, vi hjälper våra unga att vara just det. För att kunna växa behöver vi ges rätt förutsättningar. Aleris Målet har sedan 1998 år hjälpt unga och vuxna att komma vidare i sina liv. Vi utgår från grundtanken att alla duger och att varje individ har förutsättningar att växa.

Genom att fokusera på möjligheterna bryter vi negativa mönster och hittar vägar till framgång. Tillsammans med våra ungdomscoacher får varje ung människa chans att hitta sammanhang och situationer där de känner sig delaktiga och kan utvecklas och växa utifrån sina egna förutsättningar.

Eget boende

Under den tid vi på Aleris Målet (coaching och stöd till unga vuxna) har bedrivit verksamhet har vi ständigt återkommit till boendets betydelse.

En egen möblerad lägenhet är en viktig kugge för att en utsatt ung människa ska kunna upptäcka vuxenlivet, hitta sin identitet och få sin självkänsla tillbaka. Den ger också den unge en paus när de befintliga hemförhållandena är trassliga eller när risken för institutionsplacering är överhängande. Den unge bor i en lägenhet och sköter sitt vardagliga liv med stöd av Aleris boendecoacher.

Alternativa boendeformer:

Inom Aleris erbjuds boende i olika former utifrån behov av stöd och insats. I respektive region finns olika alternativ. Alla boenden utgår från Aleris värdegrund, mission, vision och teoretiska grunder men har lokalt anpassade, förutsättningar och rutiner. De olika boendeformerna är:

 • Stödboende
 • Träningslägenheter, inom alla regioner

Olika arbetsområden – samma filosofi

Vi jobbar aldrig utan tydligt uppdrag. Vårt kvalitetsledningssystem är certifierat enligt ISO 9001:2008. Vi finns för alla åldrar och kan erbjuda insatser som hänger ihop. Våra verksamheter finns i hela Sverige:

 • Aleris Målet - individuell coaching, stöd och boende till unga och unga vuxna
 • Aleris Ensamkommande - stöd och boende för ensamkommande flyktingungdomar
 • Aleris Nåjden - förstärkt familjehemsvård när andra insatser inte räcker till

Behandlingar

Till toppen av sidan