Socialpsykiatri Upplands-Väsby

Socialspykiatri Upplands Väsby

Aleris Socialpsykiatri i Upplands Väsby ger stöd och boende till vuxna personer i Upplands Väsby med olika typer av psykiska funktionsnedsättningar.

I Upplands Väsby finns Lokevägens gruppbostad för 14 boende med personal dygnet runt.

Kompetens

Hos oss arbetar 6 medarbetare som är utbildad omvårdspersonal. Utöver det har vi även en sjuksköterska kopplad till verksamheten.

Utöver svenska talar vi även finska, engelska, serbiska, arabiska, turkiska, kurdiska, kroatiska och bosniska.

Våra metoder är kunskapsbaserade och psykopedagogiska, och inriktade på rehabilitering och återhämtning. Vårt arbete utgår från fyra lika viktiga komponenter:

  1. Ett gott bemötande
  2. Social färdighetsträning
  3. Den aktiva dagen
  4. Samverkan

Verksamhetschef

Per Lindgren är verksamhetschef på Socialpsykaitri Upplands Väsby i Stockholm. Per nås på tel. 070-729 60 69.

Till toppen av sidan