Vår inriktning

Aleris vill skapa förutsättningar för varje individ att utvecklas. Vi erbjuder stöd till vuxna med särskilda behov inom ramen för socialpsykiatrin i Upplands Väsby.

Individens behov och önskemål styr hur vårt stöd utformas. Vi erbjuder stöd till vuxna med särskilda behov inom ramen för socialpsykiatrin i Upplands Väsby.

Individens behov och önskemål styr hur vårt sötd utformas. Ledande för alla våra insatser på Socialpsykiatrin i Upplands Väsby är Psykiatrireformens sex grundprinciper;

  • Samma rättigheter och skyldigheter som andra medborgare
  • Insatser med god kvalitet efter individuella förutsättningar och behov
  • Insatser baserade på egna val och prioriteringar
  • Tillgång till nödvändiga insatser lokalt i samhället
  • Insatser för att stödja oberoende och integritet
  • Insatser för att stödja den enskildes välfärd
  • Vi utgår från egna drömmar och behov

Vi vill skapa förutsättningar för varje individ att utvecklas. En god omsorg är grunden, men det är inte nog – varje människa ska ha möjligheter att utvecklas med utgångspunkt från sina egna drömmar, behov och förutsättningar. Detta kräver ett tydligt rehabiliterande synsätt.

Till toppen av sidan