Aleris Målet Stockholm Norra

Aleris Målets öppenvårdsverksamhet i Stockholm Norra arbetar med ungdomar som har hamnat i svårigheter på grund av psykosociala påfrestningar, som har det besvärligt på grund av psykisk ohälsa, missbruk, våld eller kriminalitet. Vi bedriver vår verksamhet i huvudsak i den unges närmiljö.

Vi har också tillgång till ett antal ungdomslägenheter och kan erbjuda stödboende vid behov. Sedan Målets start 1998 har vi mött många unga som, med stöd av oss, lyckats vända sitt liv och hittat sin plats i samhället.

"Det som varit bra med Målet är att man får så mycket stöd med allt ett liv har att ge och dess måsten. Målet räddade mitt liv, utan er hade jag inte funnits TACK!!"

Vi bygger på det som fungerar

Även om vi ofta får kvitton på att ungdomarna uppskattar oss vet vi att det är den unge själv som gör det största jobbet. Det här är en viktig orsak till att de klarar sig så bra efter. Sex månader efter avslut uppger 78 procent av de unga att de mår bättre eller mycket bättre än innan placering hos oss. Av uppdragsgivarna uppger 96 procent att de skulle kunna tänka sig att placera på Målet igen.

Vi ser möjligheterna

Målet har i mer än tjugo år hjälpt unga och vuxna att komma vidare i sina liv. Vi utgår från grundtanken att alla duger och att varje individ har förutsättningar att växa. Genom att fokusera på möjligheterna bryter vi negativa mönster och hittar vägar till framgång. Tillsammans med våra coacher får varje ung människa chans att hitta sammanhang och situationer där de känner sig delaktiga och kan utvecklas och växa utifrån sina egna förutsättningar.

Framgångsrikt alternativ

Vi arbetar med ungdomar som har hamnat i svårigheter på grund av psykosociala påfrestningar, som har det besvärligt på grund av psykisk ohälsa, missbruk, våld eller kriminalitet. Gemensamt för dessa unga människor är att de har svårt att förändra sin situation på egen hand. Målet är det framgångsrika alternativet till institutionsvård.

Till toppen av sidan