Aleris Målet

Aleris Målet

Aleris Målet utgår från grundtanken att alla duger och att varje individ har förutsättningar att växa. Genom att fokusera på möjligheterna bryter vi negativa mönster och hittar vägar till framgång.

Vi arbetar med ungdomar som har hamnat i svårigheter på grund av psykosociala påfrestningar, som har det besvärligt på grund av psykisk ohälsa, missbruk, våld eller kriminalitet. Gemensamt är att de har svårt att förändra sin situation på egen hand. Aleris Målet är det framgångsrika alternativet till institutionsvård.

Vi ser möjligheterna

Aleris Målet har sedan 1998 hjälpt unga och vuxna att komma vidare i sina liv. Tillsammans med våra coacher får varje ung människa chans att hitta sammanhang och situationer där de känner sig delaktiga och kan utvecklas och växa utifrån sina förutsättningar.

Våra coacher har god kunskap om samtalsmetodik, ungas vardagsliv och den värld de lever i. De jobbar metodiskt, för att skapa möjligheter för den unga, genom sina olika nätverk inom bland annat arbetsliv, skola och omsorg.

Det goda mötet

Det goda mötet med den unga är grundläggande för oss. Först när man lär känna varandra på riktigt kan man se och förstå de motiv som ligger bakom en persons handlingar och då är det möjligt att visa vägar som leder till förändring.

Stöd, behandling och en plan för utveckling

Våra coacher möter och förstår den unga. De ser utan att döma, och är samtidigt en närvarande vuxen som kan hantera och klara av svåra situationer. Utvecklingsplanen tar vi fram tillsammans med varje ung person. Den blir starten på en resa mot en självständig och meningsfull vardag. Planen följer med under hela resans gång. Den stäms av och revideras kontinuerligt.

Sysselsättning, ett sätt att hantera vardagen

För att förändringar ska bli varaktiga måste de ske i det dagliga livet. Det kan vara allt från att lära sig enkla hushållssysslor till att skaffa busskort eller att hitta ett jobb genom en praktikplats med egen handledare. Vi jobbar mycket med att stötta de viktiga relationerna i den ungas familj och nätverk.

Ett tryggt hem

Ett hem att komma till är viktigt för alla människor. Vi kan ordna ett tryggt hem att bo i tillsammans med andra under en period, men vi har också träningslägenheter för den som behöver en mer självständig tillvaro för att kunna växa med ansvar.

Ansvarig chef

Helena Wretman är affärsområdeschef för Aleris Målet.

Till toppen av sidan