Individanpassade aktiviteter på Aleris Råsunda i Solna

I samråd med boende tar vi fram aktiviteter som gör att alla blir delaktiga. På Aleris Råsunda knyter vi kontakter med organisationer, föreningar och studiecirklar för att möta de boendes önskemål. Vår målsättning är att bidra till god hälsa och välmående för varje enskild individ.

Aktiviteter – en viktig del av ett hälsosamt och rikt liv

Aleris Råsunda i Solna har ett brett utbud av olika aktiviteter, det är en förutsättning för att de boende ska få sina individuella önskemål tillgodosedda. Vi erbjuder aktiviteter både enskilt och i grupp. Både i egen regi och genom samarbeten. Några exempel på aktiviteter är måleri, gymnastik och hantverk.

Varje vecka träffas medarbetare och boende för att planera in gemensamma aktiviteter för den kommande veckan. För oss är det viktigt att alla får vara med och komma med önskemål. Vi har alltid en gemensam aktivitet per dag och sen tillkommer enskilda aktiviteter, antingen tillsammans med den boendes kontaktperson, med anhörig eller hos någon av våra samarbetspartners.

Måltiden sätter extra krydda på tillvaron

För oss är mat och måltiden viktig. Inte bara ur ett näringsfysiologiskt perspektiv utan även som aktivitet och något att samlas runt vid regelbundna tider varje dag. Aleris arbetar målinriktat för att våra boende ska känna matglädje genom gemenskap, dofter, olika smaker och att måltiderna ska vara goda och anpassade för äldre.

Måltiden intas i lugn och trevlig miljö tillsammans med våra medarbetare. Maten kan anpassas utifrån den enskilde boendes behov och önskemål utifrån allergier, kulturella, ideologiska eller religiösa skäl. Vid högtider som till exempel jul, påsk och midsommar anpassar vi måltiderna för att förstärka känslan av traditionellt högtidsfirande.

Till toppen av sidan