Profilboende med inriktning på psykiatriska diagnoser

På Aleris Råsunda bor vuxna med särskilda behov på grund av psykisk funktionsnedsättning. Hos oss vill vi att den äldre ska leva ett värdigt liv med individuella aktiviteter och valmöjligheter i vardagen.

Många och kvalificerade medarbetare

Våra medarbetare är utbildade inom vård och omsorg. Hos oss arbetar undersköterskor, skötare och sjuksköterskor.

Samtliga medarbetare har erfarenhet av målgruppen, genuint intresse för de boendes särskilda behov samt specialistkompentens inom psykisk ohälsa.

Målet - trygg och meningsfull tillvaro tillsammans med andra

På vårt profilboende vill vi att den boende ska leva ett värdigt liv och känna sig tillfreds med tillvaron. Bo i en trivsam hemmalik miljö, känna trygghet och att ha en meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Vår ambition är att erbjuda den bästa möjliga vården och omsorgen utifrån varje boendes särskilda behov.

Våra boende kan bland annat ha följande diagnoser: schizofreni, psykos, depression, personlighetsstörning och ångest.

Till toppen av sidan