Aleris Gylleby behandlingshem

  • Boende

    Sammanlagt har vi 40 platser i eget boende, fördelade på fem enheter i två skilda men närliggande byggnader. 

  • Vård och rehabiliteringsplan

    På Gylleby arbetar vi utifrån ett rehabiliterande synsätt med fokus på återhämtning. Varje boende får en egen genomförandeplan som utgår från hans/hennes behov, önskningar och förutsättningar 

  • ESL - Ett Självständigt Liv

    Vi arbetar med färdighetsträning för att skapa förutsättningar för den enskilde att uppnå ökad självständighet, inflytande och delaktighet. 

Vi på Aleris Gylleby hjälper våra klienter till en långsiktigt förbättrad hälsa genom att kombinera vår behandling med lugn och harmoni samt en idyllisk närmiljö. Målgruppen för detta boende är vuxna från 21 år med psykiska funktionshinder.

Våra lägenheter är nya och moderna. Alla med eget badrum och egen uteplats. Vi har varje klient i fokus och skräddarsyr behandlingen för varje individ.

Målgrupp

Vår målgrupp är vuxna personer från 21 år med psykiska funktionshinder. Vi tar också emot personer med samsjuklighet. Vi har olika boendeformer, och kan erbjuda boenden med kompetens för personer med omfattande behov av vård och omsorg. För dem erbjuder vi individuellt stöd med hög personaltäthet, dygnet runt.

Tillstånd

På Aleris Gylleby har vi tillstånd för HVB, Hem för vård och boende enligt SoL 7.1.1 samt SoL 7.1.3, Viss annan heldygnsvård.

Kompetens

Våra sjuksköterskor har specialistkompetens inom psykiatri och somatisk vård. Det finns en psykiatriker med ständig jour knuten till verksamheten. Behandlingspersonal består av KBT-terapeut, behandlingsassistenter och undersköterskor med ett högt engagemang och en bred grund av erfarenheter. Personalen har tillgång till extern handledning och ambitiös kompetensutveckling.

Boende

Sammanlagt finns 40 platser i eget boende fördelade på fem enheter i två skilda men närliggande byggnader. Bemanning finns dygnet runt, och de som bor på Aleris Gylleby har tillgång till både vaken och sovande nattpersonal i båda byggnaderna.

Produktblad

Läs mer om Aleris Gylleby behandlingshem i vårt produktblad (pdf)!

Media

Läs artikel i Framtidens Karriär Sjuksköterska om två av våra medarbetare på Aleris.

 

Verksamhetschef

Ketil Lundbekk, verksamhetschef Aleris GyllebyKetil Lundbekk är verksamhetschef på Aleris Gylleby behandlingshem i Sunne. Du når på epost: Ketil.Lundbekk@aleris.se.

Ställ en fråga till verksamhetschefen

Eller ring oss på 0565-102 30

Till toppen av sidan