Vår inriktning

Gylleby behandlingshem tar emot personer med olika typer av psykiska funktionshinder. Vi tar även emot personer med samsjuklighet.

Behandling

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för varje person som kommer till oss. Behandlingen baseras på kognitiva och beteendeinriktade tekniker, är individuellt upplagd och sker i ett nära samarbete med klient och uppdragsgivare. Det finns också möjlighet att få stöd med medicinsk behandling.

Vård- och rehabiliteringsplan

På Gylleby arbetar vi utifrån ett rehabiliterande synsätt med fokus på återhämtning. Varje boende får en egen genomförandeplan som utgår från hans/hennes behov, önskningar och förutsättningar och formuleras i nära samarbete med placerare. Planen följs upp och utvärderas kontinuerligt.

Öka självständigheten

Vi arbetar med färdighetsträning för att skapa förutsättningar för den enskilde att uppnå ökad självständighet, inflytande och delaktighet. Vi har personal som är utbildad i den kunskapsbaserade metoden ESL, Ett Självständigt Liv. Färdighetsträning erbjuds både individuellt och i grupp, utifrån varje klients behov.

Motiverande samtal

Vi arbetar också med beteendeförändring utifrån metoden MI, motiverande samtal. All behandlingspersonal är utbildad i metoden.  

Till toppen av sidan