Distriktsköterskemottagning

Distriktssköterskorna kan ge råd och svara på olika hälsofrågor och utför även behandlingar ordinerade av läkare. Du är välkommen att boka tid eller komma på vår öppna mottagning mellan 08.00 - 09.30.

 

Vi kan bland annat hjälpa dig med:

 • Blodtryckskontroller
 • Borttagning av stygn
 • Injektioner
 • Omläggning av sår
 • Astma och allergikontroller
 • Spirometri - utandningsmätning
 • Diabetessamtal
 • Inkontinenshjälpmedel
 • Livsstilsförändring, t.ex mat-, motion-, alkohol- och tobaksvanor
 • Vaccinationer, inklusive resevaccinationer
 • Öronspolning
 • Hembesök

 

Vår promenadgrupp

Som en del av vårt uppdrag, att arbeta hälsofrämjande, har vi en promenadgrupp som promenerar tillsammans. Motion har många gynnsamma effekter på vår hälsa. Bland annat kan den sänka ett för högt blodtryck, minska risken för komplikationer vid diabetessjukdom och sänka nivåerna av det onda kolesterolet (LDL). Det moderna samhället har gjort att vi är mer stillasittande vilket är en risk för vår hälsa. Människan är skapad för rörelse så gör oss sällskap (Cider, Källgren, 2012).  Vi träffas tisdagar och torsdagar 10.30 och deltagande i promenadgruppen kostar som ett distriktssköterskebesök, 100kr.

Om du är intresserad ber vi dig kontakta Lina eller Emma, 08-51050135

Frikort gäller.

Välkomna!

 

Vår undersköterska samarbetar med distriktssköterskorna.

Till toppen av sidan