Livsstilsmottagning

Vår livsstilsmottagning är ett led i att hitta och hjälpa människor som kan ha risk att utveckla ohälsa. Vill du göra en förändring i din kost, motion, rökning eller alkohol så är du välkommen att kontakta oss.

Livsstilsmottagning

Syftet med livsstilsmottagningen är att få dig som patient att må bättre och minska risken för ohälsa. På livsstilsmottagningen finns distriktssköterskor som vägleder och ger stöd till dig som vill eller är i behov av att göra livsstilsförändringar.

Distriktssköterskorna på livsstilsmottagningen har god, uppdaterad kunskap och är lyhörda för att kunna erbjuda dig individuella planer och lösningar.

Mottagningen erbjuder basal kostrådgivning, råd vid tobaksstopp och fysisk aktivitet (förskrivning av FaR-recept). Vi använder samtalsmodellen och gör regelbundna uppföljningar efter behov.

Vill du göra en förändring i din livsstil gällande kost, motion, rökning eller alkohol så är du välkommen att kontakta oss.

Till toppen av sidan