Astma/KOL-mottagning

Vi hjälper dig med utredning och behandling av astma och KOL.

Astma-/KOL-mottagningen erbjuder

  • information och rådgivning
  • spirometri (lungfunktionstest), läs mer
  • tobaksavvänjning
  • instruktion kring din läkemedelsbehandling

Långdragen hosta eller pip i luftvägarna kan orsakas av en underliggande lungsjukdom som astma eller en kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Dessa och andra lungsjukdomar diagnosticeras bland annat med spirometri.

För dig som redan vet att du har astma eller KOL kan det vara bra att genomgå en kontroll för att din läkare ska kunna se över din medicinering.

På mottagningen görs utredning av misstänkt astma och KOL, bland annat med hjälp med av spirometri, samt uppföljning av dessa sjukdomar.

För att komma till vår astma-/KOL-mottagningen måste du först träffa din läkare för att få en remiss.

 

Välkommen att kontakta astma-/KOL-sköterskan på tel 08-544 409 20.

Inger Nilsson

Länkar

Astma- och Allergiförbundet, läs mer
Astma.com, läs mer
Hjärt-lungfonden, läs mer
Riksförbundet HjärtLung, läs mer
Sluta-röka-linjen, läs mer

Till toppen av sidan