Promenadgrupp

En del av vårt uppdrag är att arbeta hälsofrämjande.

Motion har många fördelaktiga effekter på vår hälsa, såsom att minska risken för komplikationer vid diabetes, hjälpa till att sänka ett för högt blodtryck och minska nivåerna av det onda kolesterolet.

Har nu några frågor eller vill boka dig, kontakta någon av våra distriktssköterskor,
tel 544 409 20.

Till toppen av sidan