Psykolog/Psykoterapeut

Behöver du någon att prata med? Du kanske behöver bearbeta någonting eller få lite perspektiv på ditt liv eller din relation?

Våra psykologer och psykoterapeuter kan ge dig hjälp vid:
  • stress
  • nedstämdhet, hopplöshet och depression
  • oro
  • utmattningstillstånd
  • sömnsvårigheter
  • social fobi
  • panikångest
  • kriser vid sjukdom, trauma eller sorg
  • relationsproblem och separationer.

Samtal kan fördjupa din självkännedom och ge dig förståelse för hur dina tankar, känslor och beteenden påverkar varandra. Du kan få hjälp att hitta nya perspektiv och möjligheter att bryta negativa tankemönster och ett beteende som får negativa konsekvenser. Med en ökad kunskap om varför du agerar som du gör i olika situationer kan du mer medvetet och aktivt göra val som blir bra för dig, där du tar hänsyn till dina känslor och behov på ett mer funktionellt sätt. Självinsikt och fler valmöjligheter till hur du kan agera och förhålla dig i olika situationer bidrar ofta till ökad känsla av trygghet och välmående.

För att komma till vår samtalsmottagning behöver du först träffa din läkare för att få en remiss.

Våra psykologer/psykoterapeuter

Wilhelm Kugelberg, leg psykolog
Annsofie Svanfelt, leg psykoterapeut
Liselotte Wahlund Swahn, leg psykoterapeut 

Till toppen av sidan