Patientavgifter

Det är landstinget som bestämmer vilka taxor och avgifter som ska gälla för hälso- och sjukvård i Stockholms län. Det finns olika typer av avgifter, här nedan kan du läsa mer om dessa.

Avgifter inom primärvård

Besök för sjukvårdande behandling hos arbetsterapeut, dietist, sjukgymnast/fysioterapeut samt kiropraktor 200 kr


Besök hos logoped 100 kr
Hembesök/hemrehabilitering Avgiftsfritt
Barn och unga under 18 år samt äldre över 85 år Avgiftsfritt

Övriga avgifter

 • Lämna återbud till besöket. Anmäl återbud senast 24 timmar före bokad tid, i annat fall debiteras du din patientavgift

 • Intyg 
  För ett intyg betalar du enligt fastställd taxa som är 313 kr per 
  påbörjad 15-minutersperiod

Hjälpmedelsavgifter

 • Hyresavgift för enkla bashjälpmedel vid tillfälliga behov, max 6 månader      100 kr/hjälpmedel

Högkostnadsbelopp

 • Sjukvårdande behandling; 1 100 kronor

 • Läkemedel; 1 800 kronor

 • Tekniska hjälpmedel; 2 000 kronor

 • Sjukresor; 1 200 kronor

Frikort gäller på våra kliniker.

Länk till landstingets avgifter i vården...»

Till toppen av sidan