Gör din hälsoundersökning i Umeå

Hälsoundersökning/hälsokontroll Aleris Specialistvård Arkivgatan Göteborg

Våra hälsoundersökningar vänder sig till dig som känner dig frisk men som vill ha en medicinsk bedömning av din kropp och se vilka riskfaktorer som kan påverka din hälsa så att du kan förebygga framtida sjukdomar. Varmt välkommen att kontakta oss på Renmarkstorget i Umeå för att boka in en hälsokontroll.

Minska dina riskfaktorer

Hälsoundersökningar med regelbundna intervall är ett bra sätt att upptäcka riskfaktorer och tidiga sjukdomstecken som kan påverka din hälsa. Genom kontrollerna kan vi eliminera eller minska förekomsten av riskfaktorer till exempel stress, rökning, högt blodtryck, höga blodfetter, övervikt och diabetes.

Våra hälsokontroller är ett klokt sätt att hålla koll på den egna kroppen. Kontrollerna är lämpliga att göra med 1-3 års intervall beroende på ålder och hälsorisk. Ju tidigare vi kan identifiera en risk, desto mer effektivt kan man sätta in rätt behandling. Detta gäller flertalet sjukdomar och inte minst våra folksjukdomar, hjärtkärlsjukdom och cancer.

Vi erbjuder tre varianter av hälsoundersökningar med olika omfattning och med möjlighet till tillägg utifrån dina behov. 

Förebyggande hälsoundersökning med sjuksköterska

• Besök hos sjuksköterska för provtagning och hälsosamtal.
• Kontroll av vikt, längd, BMI, midjemått, syn, puls och blodtryck.
• Provtagning. Läs mer om proverna (pdf) Vänligen observera att alla prover i listan inte ingår i standardprovuppsättningen. Se valbara tillägg nedan.
• Provsvar skickas per brev till hemadressen.
• Hälsosamtal med fokus på levnadsvanor och riskfaktorer för att kunna påverka hälsan.

Pris: 1 800 kr

Förebyggande hälsoundersökning med vilo-EKG

 • Besök hos sjuksköterska för provtagning och hälsosamtal.
 • Kontroll av vikt, längd, BMI, midjemått, syn, puls och blodtryck.
 • Provtagning Läs mer om proverna. (pdf) Vänligen observera att alla prover i listan inte ingår i standardprovuppsättningen. Se valbara tillägg nedan.
 • Hälsosamtal med fokus på levnadsvanor och riskfaktorer för att kunna påverka hälsan.
 • Undersökning med vilo-EKG (undersökning av hjärtats elektriska aktivitet)
 • Läkarbesök för undersökning och genomgång av genomförda test- och provresultat.

Pris: 2 800 kr

Valbara tillägg i kombination med Förebyggande hälsoundersökning med vilo-EKG: 

 • PSA-prov (prostata screening) för män >40 år, pris 300 kr
  Läs Socialstyrelsens informationsbroschyr ”Om PSA-prov” innan provet tas
 • F-Hb (screening av blod i avföringen), pris 200 kr
 • Spirometri (lungfunktionsundersökning), pris 2500 kr
 • MR-undersökning, helkropp (undersökning är utformad för att hitta sjukdomar tidigt stadium), kontakta oss för prisuppgift
 • Hudscreening för att upptäcka hudförändringar, pris 1195 kr
 • Kostrådgivning, kontakta oss för prisuppgift

Förebyggande hälsoundersökning med arbets-EKG

• Besök hos sjuksköterska för provtagning och hälsosamtal.
• Kontroll av vikt, längd, BMI, midjemått, syn, puls och blodtryck.
• Provtagning Läs mer om proverna.(pdf) Vänligen observera att alla prover i listan inte ingår i standardprovuppsättningen. Se valbara tillägg nedan.
• Hälsosamtal med fokus på levnadsvanor och riskfaktorer för att kunna påverka hälsan.
• Undersökning med vilo-EKG (undersökning av hjärtats elektriska aktivitet)
• Undersökning med arbets-EKG (maximalt arbetsprov med EKG som ger svar på hjärtats reaktion vid fysisk ansträngning och bild av den fysiska prestationsförmågan).
• Läkarbesök för undersökning och genomgång av genomförda test- och provresultat.

Pris: 3 500 kr

Valbara tillägg i kombination med Förebyggande hälsoundersökning med arbets-EKG:

• Ultraljud-hjärta (undersökning av hjärtats funktion), kontakta oss för prisuppgift
• Långtids-EKG (undersökning om rytmrubbning i hjärtat tex förmaksflimmer), kontakta oss för prisuppgift
• PSA-prov (prostata screening) för män >40 år, pris 300 kr
Läs Socialstyrelsens informationsbroschyr ”Om PSA-prov” i förväg om du ska ta detta prov.
• F-Hb (screening av blod i avföringen), pris 200 kr
• Spirometri (lungfunktionsundersökning), pris 2500 kr
• Helkropps MR-undersökning (undersökning är utformad för att hitta sjukdomar tidigt stadium), kontakta oss för prisuppgift
• Hudscreening för att upptäcka hudförändringar, pris 1195 kr
• Kostrådgivning, kontakta oss för prisuppgift 

Behandlingar

Till toppen av sidan