Ensamkommande Umeå

Målet i Umeå lägger stor vikt vid individens egna styrkor och skräddarsyr ett professionellt vuxenstöd utifrån de behov som finns. Genom en individuell plan för varje ungdom arbetar vi utifrån uppsatta mål med fokus på att skapa sammanhang som individen kan växa i.

Vår målgrupp

Vi vänder oss till ensamkommande ungdomar som är från 16 år som inte når sin fulla potential i sitt nuvarande boende eller sociala sammanhang och kanske behöver en mer individuell lösning för att för att lyckas.

Boende och ekonomi

Att ha och sköta eget boende är centralt för att så småningom kunna stå på egna ben. Som inskriven i Målet får man tillgång till en egen träningslägenhet och stöttas i allt vad det kan innebära från ekonomisk medvetenhet till praktisk matlagning.

Egen kontaktperson

Varje ungdom matchas och kopplas till en personlig coach som förutom lämplig utbildning, bakgrund och erfarenhet har ett brinnande engagemang för ungdomar. Coachen är den vuxne kamraten som ALDRIG lämnar honom eller henne i sticket och som finns med hela vägen för att stötta, hjälpa och lyssna. Är coachen på något sätt upptagen finns alltid en "andre coach" som känner ungdomen och en jourtelefon att ringa dygnet runt.

Nätverk och integrering

Vi vill ge varje ungdom en trygghet, vuxna som bryr sig, vägledning in i samhället, och ett sammanhang som kanske kan fylla en del av det tomrum som många har inom sig. Målet i Umeå arbetar aktiv för att skapa ett brett nätverk för ungdomen som på sikt underlättar integreringen i samhället och ger en känsla av trygghet.

Skola och språkutveckling

Vi erbjuder stöttning i alla faser av ungdomens skolgång och jobbar för att främja en stark språkutveckling. Att ha en kontinuerlig kontakt med ungdomens skola och finnas där för som ett bollplank är en viktig del i vårt arbete.

Fritid och föreningsliv

Att ha en meningsfull fritid är en viktig faktor för individens välmående. Med det breda kontaktnät vi har i både inom Umeås föreningsliv och andra fritidssammanhang underlättar och stöttar vi ungdomens möjlighet att hitta och fortsätta med en meningsfull fritidssysselsättning.

Vårt arbetssätt präglas av en kulturell ödmjukhet och en förståelse för komplexiteten i mötet mellan olika kulturer. Att förmedla hur det svenska samhället är uppbyggt och fungerar ingår som en viktig del i våra arbetsuppgifter. Vi tror på individanpassade helhetslösningar som på sikt leder till ett självständigt liv.

Till toppen av sidan