Barnspecialistmottagning

Barn

På Aleris Barncentrum & Vårdcentral i Uppsalas Barnspecialistmottagning tar vi emot barn och ungdomar för specialistvård, uppföljning och utredning hos läkare eller sjuksköterska på remiss från bland annat primärvården och skolhälsovården.

Du behöver remiss för att få komma till vår Barnspecialistmottagning. Hit kommer du med barnmedicinska problem så som astma, allergi, tillväxt, mage, leder med mera.

För att träffa barnläkare behöver barnet inte vara listad på Aleris Barncentrum & Vårdcental, men om barnet är det får barnet också tillgång till alla våra övriga resurser.

Barnöverviktsteamet

Vi arbetar i tvärprofessionellt team tillsammans på Vårdcentralen och Barnspecialistmottagningen kring dig och ditt barn.

Till toppen av sidan