Laboratorium - Provtagning

På Aleris Barncentrum & Vårdcentral i Uppsala har vårt laboratorium öppet för provtagning vardagar mellan klockan 8.15-12 samt 13-14. Mellan 8.15-9 brukar det vara lugnast.

Stickrädsla

Det finns många barn och vuxna som blivit skrämda någon gång och efter det är rädda för att ta blodprover och sprutor. I de flesta fall skulle nog det här kunnat förhindrats.

På Aleris Barncentrum & Vårdcentral har vi ett arbetssätt för att i görligaste mån undvika att skrämma barn vid provtagning.

För det första, behövs något prov överhuvudtaget? Många blodprover tas slentrianmässigt och har begränsat värde. Vi undviker då att ta prov.

Om ett blodprov behövs, ska något annat kollas samtidigt?

Om vi tagit beslutet att sticka barnet försöker vi tänka till för att om möjligt inte behöva ta ett nytt blodprov senare. Om vi till exempel behöver kontrollera blodvärdet på ett barn tar vi gärna samtidigt prov på järndepåerna. Detta är ett onödigt prov om blodvärdet är bra men sparar barnet ett stick om det visar sig vara lågt. 

Smärtlindring

Vid venösa prover är vår generella policy (utom i akuta situationer) att alla barn under 9 år ska vara förberedda med hudbedövningen EMLA. Läs mer här! Äldre barn erbjuds aktivt EMLA och här är det barnets och inte förälderns beslut som gäller även om det kan innebära väntan på att bedövningen ska verka.

 Vi försöker göra själva provtagningen så odramatisk som det bara går genom lugn och avledning som till exempel genom att visa barnfilmer på datorn. Det händer ändå att barnet är rädd och ledsen och då genomför vi ändå provtagningen på ett vänligt men bestämt sätt. Efteråt får barnet en present och glömmer oftast obehaget.

Till toppen av sidan