Psykolog

På Aleris Barncentrum & Vårdcentral i Uppsala kan vi erbjuda KBT-behandling för både barn och vuxna hos vår psykolog.

Vår psykolog arbetar med både KBT-terapi och lösningsinriktade samtal för att hjälpa dig att komma till rätta med ångest, oro och stressrelaterad ohälsa, att återhämta sig från en depression eller att ta sig igenom en livskris. Vår psykolog kommer att bedöma vilken behandlingsmetod som är mest effektiv och kan tillämpas på primärvårdsnivå.

Vad är KBT?

KBT, kognitiv beteendeterapi, är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som innebär att man arbetar med att förändra tankar, känslor och handlingsmönster som inte är välfungerande och därför leder till psykiskt illabefinnande. KBT innefattar både kognitiv terapi och beteendeterapi.

Till toppen av sidan