Vaccination

Förutom de vanliga BVC-vaccinationerna kan du hos oss få resevaccin mot Hepatit A och B, mot TBE (fästingburet hjärninflammationsvirus), vaccin mot säsongsinfluensa samt mot HPV-virus som kan orsaka livmoderhalscancer.

Vi har alltid barnets bästa i fokus vilket gör att vi inte av etiska skäl vaccinerar mot sådant som vi bedömer inte behövs (se TBE och små barn nedan).

TBE Fästingvaccin

Se till att ha ett fullgott skydd mot TBE genom att följa vaccinationsprogrammet. Vi hjälper dig med vaccination.

Små barn blir inte alls lika sjuka av TBE (fästingburen hjärninflammation) som ungdomar och vuxna kan bli. Tidigare vaccinerade vi av det skälet inte barn under 6 års ålder, men då ny forskning visat att man även hos yngre barn kan se en viss långtidspåverkan så har vi sänkt åldersgränsen till 1 års ålder. Även smittskyddsinstitutet rekommenderar en ändrad policy i denna fråga.

Influensavaccin

Kampanjen riktar sig mot personer som är 65 år, eller äldre, samt yngre personer som har vissa underliggande sjukdomar eller är gravida. Det innebär att du:

  • är äldre än 65 år
  • har en hjärt- eller lungsjukdom
  • har diabetes
  • har nedsatt infektionsförsvar av annan orsak
  • har en kronisk lever- eller njursjukdom
  • är kraftigt överviktig
  • har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen
  • är gravid i senare hälften av graviditeten
  • flerfunktionshinder hos barn

HPV-vaccin

Flickor födda 1993-98 får gratis vaccinera sig mot HPV-virus hos oss. Detta bekostas av Region Uppsala som ett led att vaccinera flickor i riskgruppen. Barn födda 1999 och senare får vaccinet via skolhälsovården.

Priser

Priserna är desamma som på landstingsdrivna vårdcentraler, dvs självkostnadspris+150 kr i stickavgift.

Vaccin
Barn
Vuxen
Hepatit A 325 kr 350 kr
Hepatit A+B 360 kr 460 kr
TBE 300 kr 320 kr

Tidsbokning

Ring och boka tid på 018-611 78 57.

Behandlingar

Till toppen av sidan