Vaccination

Förutom de vanliga BVC-vaccinationerna kan du hos Aleris Barncentrum & Vårdcentral i Uppsala få resevaccin mot Hepatit A och B, vaccin mot TBE (fästingburet hjärninflammationsvirus), vaccin mot säsongsinfluensa samt vaccin mot HPV-virus som kan orsaka livmoderhalscancer.

Vi har alltid barnets bästa i fokus vilket gör att vi inte av etiska skäl vaccinerar mot sådant som vi bedömer inte behövs (se TBE och små barn nedan).

TBE Fästingvaccin

Se till att ha ett fullgott skydd mot TBE genom att följa vaccinationsprogrammet. Vi hjälper dig med vaccination.

Små barn blir inte alls lika sjuka av TBE (fästingburen hjärninflammation) som ungdomar och vuxna kan bli. Tidigare vaccinerade vi av det skälet inte barn under 6 års ålder, men då ny forskning visat att man även hos yngre barn kan se en viss långtidspåverkan så har vi sänkt åldersgränsen till 1 års ålder. Även smittskyddsinstitutet rekommenderar en ändrad policy i denna fråga.

Influensavaccin

Folkhälsomyndigheten rekommenderar dig som tillhör en riskgrupp att vaccinera dig mot influensa. Det gäller både vuxna och barn. Till riskgrupperna räknas du om något av följande stämmer in på dig:

  • Du är 65 år eller äldre
  • Du har en hjärtsjukdom
  • Du har en lungsjukdom, som KOL eller svår astma
  • Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2
  • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
  • Du har kronisk leversvikt eller njursvikt
  • Du är mycket kraftigt överviktig
  • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen
  • Du har flerfunktionshinder
  • Du är gravid

Priser

Priserna är desamma som på landstingsdrivna vårdcentraler, dvs självkostnadspris+150 kr i stickavgift.

Vaccin
Barn
Vuxen
Hepatit A 325 kr 350 kr
Hepatit A+B 360 kr 460 kr
TBE 300 kr 320 kr

Tidsbokning

Ring och boka tid på 018-611 78 57.

Behandlingar

Till toppen av sidan