Vårt Manifest

Vi kommer inte alla gånger att lyckas men så här ska vi försöka arbeta:

Vi tar ansvaret

Ansvaret för en patient som är listad hos oss är vårt och ingen annans. Även om patienten remitteras behåller vi ansvaret så ingen hamnar "mellan stolarna".

Vi samarbetar utan prestige

För ofta är 1+1=3.

Vi ger oss inte förrän det är klart

Så länge inte patienten mår bra funderar vi på om det finns något mer att göra, alltid beredda att ompröva tidigare diagnoser och bedömningar om det inte verkar stämma.

Vi hittar rätt vårdnivå

Och ändrar den om det behövs.

Vi har integritet och ger god service

Vi är trygga i vår profession och i mötet med patienten förhåller vi oss som vi själva skulle vilja bli bemötta i motsvarande situation.

Vi välkomnar alla goda idéer

Finns det något bättre sätt att göra något så ändrar vi oss.

Vi har roligt

För det har man om man känner att man utför ett viktigt arbete på ett bra sätt och hela tiden utvecklas i sin profession.

Till toppen av sidan