Astma/KOL

Astma/KOL-mottagningen på Aleris Barncentrum & Vårdcentral i Uppsala är till för dig som har astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL. Astmasköterskan hjälper dig att hantera din sjukdom.

Vår Astma-/KOL-mottagning erbjuder:

  • Information och rådgivning
  • Spirometri (lungfunktionstest)
  • Pricktest
  • Astma-KOL skola

Långdragen hosta eller pip i luftvägarna kan orsakas av en underliggande lungsjukdom som astma eller en kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Dessa och andra lungsjukdomar diagnostiseras bland annat med spirometri.

För dig som redan vet att du har astma eller KOL kan det vara bra att genomgå en kontroll för att din läkare ska kunna se över din medicinering. Spirometri bokas i samråd med din läkare.

På mottagningen görs utredningar av misstänkt astma och KOL bland annat med hjälp av spirometri och NO-mätningar samt uppföljning av dessa sjukdomar.

Till toppen av sidan