Aleris Målet Salabacke- nya lägenheter för stödboende

Träningslägenhet & stöd i boende

Aleris Målets boende vänder sig i första hand till unga i åldern 17-25 år. Vi arbetar med både flickor och pojkar som har svårt att förändra sin situation på egen hand. Vår verksamhetsidé är att i öppenvård och på hemmaplan erbjuda ett realistiskt alternativ till institutionsvård. Våra boenden lämpar sig även väl för utsluss från PUT-boenden, kriminalvård och behandlingshem.

Aleris Målet öppnade i september 2017 ett stödboende med 12 fullt utrustade lägenheter. Lägenheterna ligger i området Salabacke i Uppsala.

Vi ser möjligheterna

Varje människa är expert på sitt liv, vi hjälper våra unga att vara just det. För att kunna växa behöver vi ges rätt förutsättningar. Aleris Målet har sedan 1998 hjälpt unga och vuxna att komma vidare i sina liv. Vi utgår från grundtanken att alla duger och att varje individ har förutsättningar att växa.

Genom att fokusera på möjligheterna bryter vi negativa mönster och hittar vägar till framgång. Tillsammans med våra ungdomscoacher får varje ung människa chans att hitta sammanhang och situationer där de känner sig delaktiga och kan utvecklas och växa utifrån sina egna förutsättningar.

Eget boende

Under den tid vi på Aleris Målet (coaching och stöd till unga vuxna) har bedrivit verksamhet har vi ständigt återkommit till boendets betydelse.

En egen möblerad lägenhet är en viktig kugge för att en utsatt ung människa ska kunna upptäcka vuxenlivet, hitta sin identitet och få sin självkänsla tillbaka. Den ger också den unge en paus när de befintliga hemförhållandena är trassliga eller när risken för institutionsplacering är överhängande. Den unge bor i en lägenhet och sköter sitt vardagliga liv med stöd av Aleris boendecoacher.

Alternativa boendeformer

Inom Aleris erbjuds boende i olika former utifrån behov av stöd och insats. I respektive region finns olika alternativ.

Kontakta oss för ytterligare information. 

Kontaktperson

Mikael von Bahr
Tel.: 070-729 60 74
Epost:  mikael.vonbahr@aleris.se

Till toppen av sidan