Frågor och svar om mammografi

Vissa radiologiska undersökningar kräver viss förberedelse, mammografi är dock inte en av dessa. Det enda du behöver tänka på är att komma i god tid till din bokade undersökning så kommer vår kunniga personal att ta väl hand om dig på plats.

Känner du dig osäker på någonting kan du alltid ringa till oss, eller se om informationen du söker finns med bland våra frågor och svar nedan.

Frågor och svar 

 

Varför ska jag göra en mammografiundersökning?
Alla kvinnor i Sverige som har fyllt 40 år kallas till mammografisk screening. Mammografi är en effektiv metod för att upptäcka bröstcancer tidigt och därför är det bra att man kontrollerar sina bröst regelbundet. Mammografi är en frivillig undersökning men en majoritet av alla kvinnor går regelbundet och screenar sig.

Kan röntgenstrålarna vara skadliga för min hälsa?
Medicinsk användning av röntgen medför ingen hälsorisk för dig utan möjliggör istället att vi kan hitta sjukdomar tidigt för att kunna motverka dessa. I största möjliga mån försöker vi dock reducera användningen, främst i närheten av barn och gravida.

Jag har gjort en mammografi och fått till svar att jag måste göra ytterligare en undersökning, vad beror det på?
Alla kvinnor har olika bröst och ibland kan det vara mer eller mindre lätt att analysera bilderna efter en mammografiundersökning. Det är inte ovanligt att kvinnor återkallas för att ta kompletterande bilder, genomgå en ultraljudsundersökning eller ta ett vävnadsprov.

Vilka är det som kallas till mammografi?
I Sverige kallas alla kvinnor som har fyllt 40 år till mammografisk hälsokontroll.
Finns det några risker med mammografi?
Den lilla mängd strålning som brösten utsätts för vid en mammografi anses inte innebära några risker.

Kan jag genomgå en mammografi om jag är gravid eller ammar?
Det finns inga fysiska hinder för att genomgå en mammografiundersökning när du är gravid eller ammar.  Är du gravid eller ammar, informera alltid röntgensjuksköterskan när det är dags för undersökning så anpassar vi undersökningen efter dig. Om du ammar kan det vara bra att amma ur brösten innan undersökningen.

Jag har skyddad identitet, kommer jag att bli kallad till screening?
Har du skyddad identitet kommer du inte att bli kallad till mammografisk hälsokontroll. Du får då själv ringa upp oss så hjälper vi dig att boka en tid.


Jag känner att jag har en knöl i bröstet, eller ser några andra tecken som gör mig orolig, vad ska jag göra?
Kontakta din vårdcentral eller specialistmottagning så kommer de att hjälpa dig och eventuellt remittera dig vidare för en mammografi.

Är mammografi en säker metod för att hitta bröstcancer?
Mammografi är inte en hundraprocentig metod för att upptäcka bröstcancer men den är effektiv och i en majoritet av fallen så upptäcker man tumörer om de har börjat växa i brösten. Därför rekommenderas samtliga kvinnor i Sverige att genomgå mammografi regelbundet.

Gör mammografi ont?
Det kan göra ont när brösten pressas ihop för att bilderna ska kunna tas men alla tycker inte att det är smärtsamt och kompressionen varar endast några sekunder.


Hur bör jag förbereda mig inför min undersökning?
Du behöver inte förbereda dig på något speciellt sätt. Tänk bara på att dyka upp i god tid inför din undersökning så finns vår kunniga personal på plats för att hjälpa dig och svara på eventuella frågor.

Hur snart efter min undersökning får jag svar?
Du får svar inom 14 dagar efter din undersökning.

Jag har bröstimplantat, kan jag undersökas med mammografi ändå?
Ja, det kan du. Ibland gör dock implantaten det lite svårare att analysera bilderna. Informera gärna personalen om att du har implantat.


Jag får behandling med hormoner, kan jag undersökas med mammografi ändå?
Läkemedel eller p-piller som innehåller hormoner kan påverka bröstvävnaden så att denna blir tätare vilket gör bilderna mer svåranalyserade.

Jag har mens, kan jag undersökas med mammografi ändå?
Ja, du kan undersökas med mammografi även om du har mens.

Jag har en inflammation i bröstet, kan jag undersökas med mammografi ändå?
Har du en inflammation i bröstet kan det vara smärtsamt att genomgå en mammografi. Ofta kan en ultraljudsundersökning berätta om det finns var som behöver tömmas ut. Efter att inflammationen är borta bör du alltid genomgå en mammografi.


Till toppen av sidan