Gungstolsterapi lugnar personer med demenssjukdom

Under lite mer än fyra månader har ett av Aleris äldreboenden gjort en studie för att se om gungstolsterapi kan leda till att oroliga äldre med demensdiagnos blir lugnare till sinnet. Resultatet har visat att de flesta blir mindre oroliga både dag- och nattetid.

Syftet med projektet gungstolsterapi är att se om terapin som komplement till andra åtgärder kan sänka graden av oro och på så sätt ge ökad livskvalitet för personer med BPSD-problematik. Målet är att minska BPSD-symtom för den äldre och att ge personalen ytterligare ett användbart verktyg för att hjälpa.

7 deltagare med BPSD-problematik

Vi genomförde studien med hjälp av sju boende från två olika enheter. Det som är gemensamt för de boende är att de alla har BPSD-problematik. BPSD står för ”Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens” något som någon gång drabbar runt 90 % av alla som lever med en demenssjukdom. Symtomen kan exempelvis vara aggressivitet, oro, apati, hallucinationer eller sömnstörningar.

Kontinuerlig utvärdering

Projektet startade med att vi under fem dagar kartlade de utvalda personernas oro och sömn genom ett så kallat orosschema. Under samma period uppskattade vi även hur ofta BPSD förekommer och till vilken allvarhetsgrad via en NPI-skattning. NPI står för ”Neuro psychiatric inventory”.


När kartläggningen var klar började terapin en gång om dagen i Ergonova Gungstolen för de sju personerna. Vi genomförde terapin när det passade den äldre och den bestod av 20 minuters v ila i en speciellt utformad gungstol. 

Efter två månader gjorde vi en ny kartläggning med skattning och mätning. Därefter följde en tredje sista kartläggning ytterligare två månader senare.

Specialanpassade mobila gungstolar

Gungstolen som vi använder är en specialdesignad stol anpassad för personer med demenssjukdom. Den har tre olika program med försiktig rörelse och kan ställas in efter varje användare. I ryggstödet sitter det två högtalare och bakom korsryggen en basvibrator som ger lätt taktil stimulans.


I stolen finns det inbyggd musik som är speciellt anpassad för att lugna och slappna av. "Musik för mental stimulans" är komponerad av Niels Eje och är ett specialutvecklat album för behandling av personer med demenssjukdom. Men det går även att koppla in sin egen musik via mobil eller platta. 

Stolen som är ungefär lika stor som en fåtölj är tillverkad i konstläder och står på hjul. Det finns sidostöd och hjulstopp för säkerhet och komfort. Gungstolen regleras med en fjärrkontroll. 

Överlag goda resultat

För de flesta personer som deltog i studien minskade oron samt att sömnen blev bättre. Men inte för alla. För en av de boende avbröts terapin då personen blev oroligare. På så sätt kan vi konstatera att gungstolsterapi inte passar alla. Som med alla omvårdnadsåtgärder är det av mycket stor vikt att alltid individuellt anpassa de åtgärder vi gör.

Gungstolsterapin blev en uppskattad aktivitet för de som deltog i studien under de fyra månaderna. Det fick vi bevisat genom att de själva beskrev gungstolsterapin som skön och avkopplande, att de som inte uttryckte sig verbalt visade uppskattning genom att självmant lägga sig i gungstolen eller ge ett avslappnat intryck genom kroppsspråk under terapin. Även personalen har märkt skillnad och beskriver det som lugnare på avdelningen under perioden för projektet.

Utveckling av gungstolsterapi

Vi är alla eniga om att gungstolsterapi är ett bra inslag i den äldres vardag. Naturligtvis individuellt anpassad utifrån hur resultatet blir. Arbetet kommer att fortsätta på boendet och vi kommer även att utveckla det utifrån hur våra boende tar till sig terapin. Bland annat har vi tillfört möjligheten att lyssna och välja musik, speciella kuddar och täcken för värme, omslutning och känsla av trygghet.

Vill du veta mer om gungstolsprojektet?

Kontakta Alexandra Thorell på telefon 018-727 69 15 eller e-post alexandra.thorell@aleris.se

Till toppen av sidan