Mödravård

Blivande förälder

Graviditetsövervakning

När du är gravid följer vi dig och ditt barns hälsa och utveckling. Hos oss får du en trygg kontakt och vi arbetar för att du ska må så bra som möjligt. Under din graviditet bokar vi in dina besök utefter det nationella basprogrammet och enligt de PM som Kvinnokliniken på Akademiska Sjukhuset har. Vi bokar även tider utöver det, anpassat efter just dina behov. Det varierar vad man gör på besöken hos barnmorskan. Från vecka 25 mäts magen och vi lyssnar på barnets hjärtljud. Vi pratar tillsammans om hur du mår och planerar vidare efter det. På vår vårdcentral finns läkare som du kan få hjälp av och vid behov kontrolleras du på specialistmödravården på Akademiska sjukhuset.

Under din graviditet kommer du att erbjudas att delta i föräldrautbildning där vi pratar om förlossning/kejsarsnitt, amning och den första tiden med det nyfödda barnet. I vår förlossningsförberedande kurs koncentrerar vi oss mer på vaginal förlossning. Du får tips om hur du kan öka din känsla av kontroll när livmodern drar ihop sig, och din partner får tips på hur hen bäst kan stötta dig under förlossningen.

På barnmorskemottagningen kan vi även erbjuda akupunktur mot illamående, NIPT-blodprovtagning och förlossningsförberedelse via hypnos.

Vårdcentralens dietist kan vid behov av kostrådgivning erbjuda ett besök under graviditeten och våra fysioterapeuter/sjukgymnaster kan vid ländryggs- och bäckensmärta under graviditeten erbjuda undersökning, rådgivning och behandling. När ditt barn är fött kommer BVC följa upp med regelbundna besök och kontroller, Nyby Vårdcentral är en familjecentral vilket betyder att barnmorskemottagningen samarbetar med BVC, Heidenstams öppna förskola och Socialtjänstens Råd och stöd.

I samhället har vi obegränsad tillgång till information. Det kan skapa stress, oro, osäkerhet och förvirring. För dig som söker information, som kan vara viktiga för dig under graviditeten, har vi därför sammanställt lite länkar till sidor med bra information. Du finner dem till höger under fliken ”Bra länkar”.

Inskrivning

Första besöket hos barnmorskan när du är gravid kallas inskrivningssamtal. Det är ett lite längre besök, där vi samlar information som är viktig för att vi ska kunna planera och hjälpa dig på bästa sätt under graviditeten.

Fyll gärna i blanketten inskrivningssamtal och AUDIT på förhand och ta med den till barnmorskan. Om det är något du inte förstår på den, eller om du hellre vill, så går vi igenom den tillsammans när du kommer. Om du har behov av tolk så bokar vi det till ditt besök.

Ta med dig giltig identitetshandling till besöket.

Mödravården är kostnadsfri.

Vi följer det nationella basprogrammet som just nu ser ut så här:

v 5-8 Inskrivning med hälsosamtal 

v 8-12 Fortsatt inskrivning och provtagning

v 18-19 Rutinultraljud (på Akademiska sjukhuset)

v 20 Dietist och sjukgymnast i grupp eller individuellt vid behov

v 25 Barnmorskebesök

v 28 Barnmorskebesök (förstföderskor)

v 29 Barnmorskebesök (omföderskor)

v 31 Barnmorskebesök (förstföderskor)

v 33 Barnmorskebesök

v 35 Barnmorskebesök

v 37 Barnmorskebesök

v 39 Barnmorskebesök

v 41 Barnmorskebesök

Återbesök och kontroll sker ca 8 veckor efter förlossning.

Utöver dessa bokar vi tider anpassat efter just ditt behov.

Till toppen av sidan