Diabetes

På Aleris Vårdcentral Nyby i Uppsalas diabetesmottagning tar vi hand om patienter med diabetes.

Här erbjuds regelbundna diabeteskontroller, kost- och motionsråd samt förskrivning av diabeteshjälpmedel. Du får även hjälp med råd om egenvård, som till exempel att mäta ditt eget blodsocker, att skaffa blodsockermätare och teststickor.

Vad är diabetes?

Diabetes (Diabetes Mellitus) är inte en utan flera olika sjukdomar med olika orsaker. Den gemensamma nämnaren är att blodsockret är för högt.

Diabetes är en av de stora folksjukdomarna och i Sverige finns det minst 450 000 människor med diabetes, av dem har 85-90 procent typ 2-diabetes.

Vad är skillnaden mellan typ 1- och typ 2-diabetes?

Typ 1- och typ 2-diabetes är två helt olika sjukdomar som har högt blodsocker som gemensam nämnare. Vid typ 1-diabetes slutar kroppen att bilda insulin. Insulin kan bara ges i injektioner, så en person med typ 1-diabetes måste tillföra insulin från dag ett i sin sjukdom.

Typ 2-diabetes är mer komplex. Vid typ 2-diabetes bildar kroppen fortfarande insulin men det kan finnas ett insulinmotstånd som gör att insulinmängden inte räcker till.

De båda diabetestyperna har många gemensamma drag men skiljer sig också åt på viktiga punkter, till exempel hur de behandlas och orsaken till att någon får sjukdomen.

Vilka är symtomen på diabetes?

De klassiska symtomen är att känna ökad törst, att kissa oftare och större mängder, och viktnedgång. Ytterligare tecken kan vara trötthet, att man ser suddigt, får klåda i underlivet och upprepade urinvägsinfektioner. Insjuknandet i typ 1-diabetes kan försiggå under en period – från några dagar till några veckor – och symtomen är tydliga. Vid typ 2-diabetes kan blodsockret stiga långsamt under lång tid, och symtomen är mer otydliga.

Hur behandlas diabetes?

Oavsett diabetestyp är det främsta målet med behandlingen att försöka upprätthålla en så normal blodsockernivå som möjligt.

Vid typ 1-diabetes måste personen få insulin via injektioner i kroppen med hjälp av en spruta eller insulinpump. Insulin är ett livsviktigt hormon och kan endast ges via injektioner. Vid typ 2-diabetes är grunden alltid att se över och förändra levnadsvanor, ofta med tillägg av något läkemedel. Det är inte ovanligt att en person som haft typ 2-diabetes under flera år behöver tillföra kroppen insulin via injektioner.

Hur vanligt är diabetes hos barn?

I Sverige har 7-8 000 barn och ungdomar diabetes, med pågående behandling. Diabetes hos barn blir allt vanligare.

Läs mer om diabetes på Svenska Diabetesförbundet.

Till toppen av sidan