Distriktssköterskemottagning

På Aleris Vårdcentral Nyby i Uppsala har distriktssköterskan ansvar för att bedöma, ge råd och behandla patienter med till exempel sår, hudåkommor, ögonbesvär, vissa öronbesvär och svarar på allmänhetens hälsofrågor.

Vid behov hänvisar vi till patientens husläkare eller annan specialistfunktion. Distriktssköterskan utför även av läkare ordinerade behandlingar som injektioner, infusioner och blodtrycksmätning.

Kontakta distriktssköterskan om:
  • Sjukvårdsråd - både per telefon eller genom besök
  • En första bedömning av din sjukdom/dina problem eller råd om du behöver gå till distriktsläkare
  • Sjukvårdsbehandling: Omläggning av sår, ta bort stygn, mätning av blodtryck, få injektion
  • Barnavård
  • Recept utskrivet för vissa mediciner och hjälpmedel
  • Inkontinens - basal utredning, råd och förskrivning av hjälpmedel
  • Hälsoråd: kost, motion och övervikt
  • Hjälp med rökavvänjning

Vi utför även 24-timmar blodtryckskontroll. Men för detta krävs en remiss av läkaren.

Rådgivning/tidbokning

Telefonnumer: 018-611 75 10. Tidbokning för alla besök.

Till toppen av sidan