Psykolog/Kurator

På Aleris Vårdcentral Nyby i Uppsala arbetar våra psykologer och kurator med samtalsbehandling vid till exempel kris, depression, relationsproblem, eller stressrelaterad ohälsa.

Psykolog

Psykologerna arbetar med bedömning och behandling av psykisk ohälsa. Till psykolog kan du komma när du besväras av t ex

  • nedstämdhet/depressivitet
  • panikattacker 
  • oro
  • ångest, t ex social ångest, fobier eller trauma
  • tvångstankar och/eller tvångshandlingar
  • sömnstörning  
  • stressrelaterad ohälsa och utmattning

Första mötet är alltid ett bedömningssamtal. Bedömningssamtalet kan leda till en behandlingsrekommendation, egenvårdsråd eller råd om litteratur som stöd för att arbeta på egen hand med ett problem. Ibland behövs det remiss till en psykiatrisk mottagning eller att du under en avgränsad tid träffar psykologen regelbundet på vårdcentralen i grupp eller individuellt. Psykologerna på vår vårdcentral arbetar med korttidsterapier utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT), psykodynamisk terapi (PDT) och Acceptance and Commitment Therapy (ACT).  

Kurator

Kuratorn arbetar med samtalsterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT) och Acceptance and Commitment Therapy (ACT) vid till exempel, krisreaktion, sorg, depression, oro/ångest och stressrelaterad ohälsa.

När livet känns tungt och du har svårt att hantera olika händelser, kan vår kurator vara ett stöd för dig eller dina närstående. Det kan göra skillnad att samtala med någon och nya perspektiv kan ge hopp och leda till positiv förändring. Samtalsterapi innebär att samarbeta med dig i fokus och hitta nya vägar som leder dig framåt.

Kontakta oss

För att komma till psykolog eller kurator kontakta oss på telefon 018-611 75 10, via våra e-tjänster eller prata med din vårdgivare.

Välkommen!

Aktuellt: Gruppbehandlingar

Stresshantering, 8 tillfällen i grupp

Är du stressad? Vill du lära dig att hantera din stress? Vi erbjuder dig deltagande i vår stressgrupp. Fokus kommer vara att förstå samband mellan stress, egna tankar, känslor och beteenden och att hitta verktyg för att hantera stress tillsammans med vår psykolog. Du får utveckla dina färdigheter i stresshantering både i vardagen och i specifika situationer. Vi kommer även träna på mindfulness.

Grupperna uppdateras löpande.
Start till vintern: 30 oktober

Kostnaden är 150 kr per tillfälle. Frikort gäller.

Är du intresserad? Kontakta oss på telefon 018-611 75 10 eller via våra e-tjänster.

Lär dig hantera ångest, 6 tillfällen i grupp

Upplever du ångest, besväras av panikattacker, är rädd för specifika situationer eller känner dig orolig? Har du inte prövat kognitiv beteendeterapi förut? Då kan denna grupp vara något för dig!

Fokus kommer vara att förstå ångest bättre, hitta verktyg för att reglera ner ångest och framför allt att ta sig igenom ångesten. Tillsammans med psykologen får du utveckla färdigheter att hantera din ångest för att kunna komma närmare det liv du vill leva.
Inget planerat startdatum. Hör av dig till vårdcentralen vid intresse.

Kostnaden är 150 kr per tillfälle. Frikort gäller.

Är du intresserad? Kontakta oss på telefon 018-611 75 10 eller via våra e-tjänster.

Till toppen av sidan