Aleris Ensamkommande Kåbo

Uppsala kommun har lång erfarenhet av att ta emot ensamkommande flyktingbarn och Aleris fått förtroendet att vara en del av mottagandet. Vi har öppnat dörrarna till vårt PUT/Asylboende och här bor ensamkommande flyktingungdomar från när och fjärran.

Vårt förhållningssätt är vår framgång. Tillsammans med oss bygger de ensamkommande, utifrån sina individuella intressen och behov, en ny tillvaro i Sverige.

På Aleris Ensamkommande står bemötande i fokus. Hur vi bemöter de unga lägger grunden för hur de bemöter andra. Genom ett varmt bemötande där man tillåts utforska sin egen väg och vara den man är skapas förutsättning för nyfikenhet och integration till det svenska samhället.

Verksamhetschef

Jan Jensen, verksamhetschef Aleris Ensamkommande KåboVerksamhetschef för Aleris Ensamkommande Kåbo är Jan Jensen. Jan nås på epost: jan.jensen@aleris.se och på tel: +46(0)70- 666 18 64.

Behandlingar

Till toppen av sidan