Arbetsterapi - handrehabilitering

HoldHands

En mycket viktig del inom utredning och behandling av hand- kirurgiska besvär och sjukdomar utförs av en arbetsterapeut med handkirurgisk inriktning.

På Aleris Elisabethsjukhuset arbetar legitimerad arbetsterapeut Anna Norberg. Anna har lång erfarenhet av rehabilitering gällande handproblematik.

Arbetsterapeuten bidrar med bedömning av handfunktion, ger råd gällande handträning och ergonomi samt provar ut lämpliga handbandage (ortoser).

Handkirurgen remitterar patienten till arbetsterapeut vid behov. För att få en så bra funktion i sin hand att operation kan undvikas räcker det ofta att ändra eller förbättra sättet att använda sin hand på, att få råd om hjälpmedel och prova ut lämpligt bandage. När arbetsterapeutens behandling inte hjälper kan operation bli en möjlig lösning.

Bra resultat

Samarbetet mellan handkirurg och arbetsterapeut är mycket viktigt inom handkirurgi för att nå det bästa resultatet, varför vi har en egen arbetsterapeut på Elisabethsjukhuset.

Patientinformation

Efter genomförda handoperationer får alla patienter skriftliga träningsprogram att utföra hemma. Vid mindre komplicerade operationer kan man klara sin träning själv. Vid mer komplicerade operationer eller vid behov remitteras patienten till arbetsterapeut för efterföljande rehabilitering.

Träningsinstruktioner, behandling av svullnad och ärr samt utprovning av handbandage kan ingå i rehabiliteringen. Du som patient har själv har ett stort ansvar när det gäller den dagliga träningen.

Karpaltunnelklyvning - träningsprogram och information

Dupuytrens kontraktur kirurgisk behandling - träningsprogram och information

Dupuytrens kontraktur injektionsbehandling - träningsprogram och information

Ganglion - träningsprogram och information

Senskideklyvning vid Triggerfinger - träningsprogram och information

Senskideklyvning vid Quervains sjukdom - träningsprogram och information

 


Anna Norberg

Anna Norberg 
Legitimerad arbetsterapeut inom handrehabilitering 
Tel 018-18 88 45 

Till toppen av sidan